FANDOM


Thuốc nói dóc hay Thuốc USO 800 là một bảo bối của Doraemon. Hộp đựng thuốc này chính là chiếc hộp đĩa phim Stand by Me Doraemon phiên bản Blu-ray.

Thuốc USO 800

Thuốc nói dóc

Sơ lược

Công dụng khi xài

Sau khi uống thuốc này, mọi điều người dùng nói sẽ trở thành lời nói dối, và điều ngược lại với điều đó sẽ trở thành sự thật. Ví dụ: Sau khi Nobita uống bình thuốc này và nói "Hôm nay trời sẽ nắng" thì ngày hôm đó trời sẽ mưa (nắng ngược với mưa).

Cách sử dụng

Chỉ cần uống vào là thuốc sẽ có hiệu quả.

Xuất hiện

Bảo bối này xuất hiện trong tập truyện ngắn Doraemon trở về (tập 7): trước khi quay về thế kỉ 22, cậu đã giấu nó trong tủ mà cậu hay ngủ để phòng trường hợp không hay xảy ra với Nobita, rồi cậu trở về thế kỉ 22 và không quay trở lại nữa. Sau khi Nobita uống loại thuốc này và nói "Doraemon sẽ không trở về đâu", dưới tác dụng của thuốc USO 800, Doraemon đã trở về bên cậu.

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Sau khi uống thuốc này cần chú ý những gì mình nói vì có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ: sau khi uống thuốc này mà nói: "Đất nước của tôi là đất nước hòa bình" thì bảo đảm sẽ có chiến tranh xảy ra ở đất nước đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên