FANDOM


Thiet bi tau DX.png

Thiết bị tàu DX là một bảo bối của Dorami

Sơ lược

Thiet bi tau DX 3.gif

Nó sử dụng ở tập mừng sinh nhật Doraemon năm 2015. Đây là bảo bối của Dorami. Nó có hai phần, phần điều khiển và phần hướng dẫn. Phần điều khiển giống như một một dãy núi đi lên. Trên phần điều khiển có một cái cần gạt và một cái giống cái mở van. Phần hướng dẫn nối qua bằng một đường nối màu hồng. Sau đó có một con cừu (hoặc là dê) đội một cái mũ sẽ hướng dẫn bạn.

Công dụng

Nó là bảo bối khiến nhà bạn biến thành tàu hỏa. Ngoài ra còn sẽ hướng dẫn bạn cách lái tàu, luật khi lái tàu và những thứ khác có liên quan đến tàu. 

Cách sử dụng

Có rất nhiều cách sử dụng về bảo bối này:

Thiet bi tau DX 1.gif
  • Biến nhà thành tàu hỏa: Đầu tiên tìm một nơi thích hợp để đặt vào. Sau đó, nhấn vào nút màu vàng xuất hiện ở dưới góc phải. Nó sẽ biến nhà bạn thành tàu hỏa và nó sẽ đi theo đường dây tàu hỏa.
  • Đi theo lộ trình: Lập ra một lộ trình và đưa cho người hướng dẫn, nó sẽ hướng dẫn đi đúng theo lộ trình.
  • Thay đổi cấu trức: Gặt cần ở chữ "H"(House) lên chữ "T"(Train) nó thay đổi lại cấu trức một cách rất đặc biệt khi biến thành tàu hỏa. (Có thể biến từ 1 toa thành nhiều toa). 
  • Cách điều khiển: Bạn sẽ được biết cách điều khiển nhờ người hướng dẫn. 

Xuất hiện

Bảo bối xuất hiện ở:

  • Tập 414 (Loạt phim 2005): Nhà của Nobita đã biến thành tàu hỏa

Trang bị

Có có hai thiết bị đã nói ở trong:

  • Thiết bị điều khiển: Nó dùng để điều khiển nhà biến thành tàu
  • Thiết bị hướng dẫn: Mang hình con cừu (Dê) giúp bạn hiểu về luật đường sắt và nhiều thứ khác.

Chú ý khi sử dụng

Thiet bi tau DX 2.gif

Không có gì đáng nói quá nhiều ở bảo bối này ngoại trừ một điều:

  • Chú ý chỉ nên gặt đến chữ "T" chứ không nên sử dụng đến "?" vì khi sử dụng thì sẽ không biết nổi cấu trức thế nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên