FANDOM


Nhân vật phản diện (Villain) là những nhân vật kẻ thù của nhân vật chính. Thông thường tất cả các nhân vật phản diện đều độc ác, hung hăng, tàn bạo và luôn tìm mọi cách để làm hại nhân vật chính và có dã tâm thông trị thế giới hay tiêu diệt loài người. Nhân vật phản diện thường có sự giúp sức của nhân vật trung lập, nhưng nhân vật trung lập thường phản lại họ và đứng về phía nhân vật chính, do vậy cần phân biệt hai loại nhân vật này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên