FANDOM


Nhân vật hoàng tộc bao gồm các nhận vật trong loạt phim/truyện Doraemon xuất thân từ một hoàng tộc bất kì và giữ những chức vị khác nhau (ví dụ: vua, nữ hoàng, hoàng tử, công chúa,...)

Trang trong thể loại “Nhân vật hoàng gia”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên