FANDOM


Nhân vật chủ đạo là những nhân vật phụ đặc biệt mang tính chủ chốt trong 1 tập phim/truyện tương ứng. những nhân vật này có thể có hoặc không xuất hiện trên áp phim bộ phim/tập truyện đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên