FANDOM


Nguồn năng lượng là vật chất được sử dụng để giải phóng năng lượng thường xuất hiện trong các loại phim dài hay ngắn. Nguồn năng lượng có thể là giải phóng theo các hình thức như cơ học, nhiệt học (nhiên liệu), quang học... Trang thể loại này liệt kê những nguồn năng lượng có ở dưới đây:

Thể loại con

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên