FANDOM


Chính sách hay còn gọi là Điều khoản & Sử dụng (Tiếng Anh: Policy) là một cẩm nang, quy định của wiki được cập nhật. Một số chính sách của wiki, sẽ giới thiệu sau.

Một số chính sách khác cho Wikia này cần được quyết định bởi cộng đồng wiki. Nói chung tốt nhất để giữ cho các chính sách càng đơn giản càng tốt, và không để phô trương quá nhiều luật lệ, quy tắc. Một wiki phát triển thường có thể làm tốt với một số ít chính sách đơn giản và rất nhiều thiện chí và hợp tác.

Việc thêm [[Thể loại:Chính sách]] vào bất kỳ trang chính sách nào sẽ thêm chúng vào thể loại chính sách. Nó có thể được tìm thấy ở đây.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên