FANDOM


Bảo bối thời gian là các bảo bối tác động đến thời gian của vật thể như khiến thời gian quanh vật thể trôi chậm lại hoặc nhanh lên, khiến vật đó mới hơn hoặc cũ hơn (trẻ hơn hoặc già hơn đối với sinh vật) ; hoặc có thể giúp sinh vật sử dụng trở về quá khứ hay đi đến tương lai,... 

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Bảo bối thời gian”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên