FANDOM


Bảo bối không gian là các bảo bối ảnh hưởng đến không gian, như có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong tích tắc (do sự rút ngắn các khoảng cách giữa các không gian), hoặc là tạo ra khoảng không hoặc con đường xuyên tường, vật thể,...

Các tập tin trong thể loại “Thể loại:Bảo bối không gian”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên