FANDOM


Ngoài các tập truyện ngắn, còn có những tập truyện Doraemon khác như Đội quân Doraemon và Doraemon Bóng chày - Truyền kì về bóng chày siêu cấp. Dưới đây là danh sách các tập truyện trong 12 cuốn truyện Đội quân Doraemon - Bộ đặc biệt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên