FANDOM


Thẻ tình bạn là một bảo bối của đội quân Doraemon

The tinh ban

Sơ lược

Thẻ tình bạn là một bảo bối chỉ những người

Công dụng

Công dụng sau khi sử dụng bảo bối đó. Dùng để gọi bợn thân

Cách sử dụng

Nêu cách sử dụng của bảo bối đó. Có một thẻ, gọi vô số thẻ.

Xuất hiện

Liệt kê các tập phim hay truyện ngắn thường dùng bảo bối bằng dấu hoa thị rồi ghi những hoạt động với bảo bối đó:

  • Tập A
  • Tập B

Trang bị

Nếu là một bảo bối có trang bị hãy liệt kê dấu hoa thị:

  • Trang bị 1
  • Trang bị 2
  • Trang bị 3

Chú ý khi sử dụng

Liệt kê những điều cần chú ý khi sử dụng món bảo bối này bao gồm lỗi và cách sử dụng không hợp lý sẽ gây ra những hậu quả, rắc rối như thế nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên