FANDOM


Thẻ ưu tiên là một bảo bối của [[Doraemon|Doraemon
The uu tien
]]

Sơ lược

Nó là một thẻ giống như thẻ bình thường. Sau đó có 3 phần. Ở trên có chữ XXIVXX. Ở giữa có màu tím và có chữ màu cam. Ở dưới giống phần trên nhưng có 4 ô. Hai ô đầu cách hai ô sau bởi dấu cách.

Công dụng

Khi đi đâu thì bạn cũng sẽ được ưu tiên và không đi đâu cũng không mất tiền hoặc nhiều thứ khác.

Cách sử dụng

Chỉ cần cho họ nhìn thì họ sẽ ưu tiên mình.

Xuất hiện

Bảo bối xuất hiện ở:

  • Tập 4 (Loạt phim 2005): Nobita đã sử dụng nó.

Chú ý khi sử dụng

Bạn chỉ sử dụng nó trước khi nó hết hạn. Nếu nó mà hết hạn thì bạn không thể sử dụng được.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên