FANDOM


Thông tấn xã Nobita chuyên đăng tin sự thật, những vấn đề nhức nhối trong xã hội và kết quả của những lần phỏng vấn đó là toàn bị chúng đập phù mỏ vì thói nhiều chuyện

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên