FANDOM


Wiki-wordmark.png (tải về)‎ (250 × 65 điểm ảnh, kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thành viên:Pacman140

    Xin chào các bạn, mình là Pacman140. Các bạn có thể gọi mình là Hattori Mitsuo hoặc Pac, mình là…

  • Wikia Doraemon:Chỗ thử

    Chào mừng đến với chỗ thử Doraemon Wiki! Đây là nơi các bạn có thể sửa đổi thoải mái, xem Trợ…

  • Wikia Doraemon:Giới thiệu

    Wikia Doraemon Tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikia Doraemon, là nguồn dữ liệu thông…

Xem danh sách đầy đủ >

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016250 × 65 (28 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
07:25, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:25, ngày 5 tháng 1 năm 2016250 × 65 (38 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015250 × 65 (32 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:39, ngày 29 tháng 9 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:39, ngày 29 tháng 9 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
16:04, ngày 24 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:04, ngày 24 tháng 8 năm 2015250 × 65 (32 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
02:35, ngày 26 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:35, ngày 26 tháng 6 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
14:27, ngày 22 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:27, ngày 22 tháng 6 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:41, ngày 3 tháng 5 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:41, ngày 3 tháng 5 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:57, ngày 28 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:57, ngày 28 tháng 4 năm 2015250 × 65 (29 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
13:08, ngày 26 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:08, ngày 26 tháng 4 năm 2015250 × 65 (36 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:35, ngày 28 tháng 2 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:35, ngày 28 tháng 2 năm 2015250 × 65 (25 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Lùi về mặc định do hết thời gian Tết cổ truyền
14:04, ngày 17 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:04, ngày 17 tháng 1 năm 2015250 × 65 (38 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
02:22, ngày 9 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:22, ngày 9 tháng 1 năm 2015250 × 65 (25 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
14:14, ngày 30 tháng 9 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:14, ngày 30 tháng 9 năm 2014250 × 65 (24 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
05:43, ngày 31 tháng 1 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:43, ngày 31 tháng 1 năm 2012250 × 65 (22 kB)Lưu Nguyệt Hạ Uyên (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên