Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Wiki-wordmark.png

564bài viết
trên wikia này
Add New Page
Thảo luận0

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Wiki-wordmark.png(250 × 65 điểm ảnh, kích thước tập tin: 28 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Thành viên:Pacman140

    Xin chào các bạn, mình là Pacman140. Các bạn có thể gọi mình là Hattori Mitsuo hoặc Pac, mình là…

  • Wikia Doraemon:Chỗ thử

    Chào mừng đến với chỗ thử Doraemon Wiki! Đây là nơi các bạn có thể sửa đổi thoải mái, xem Trợ…

  • Wikia Doraemon:Giới thiệu

    Wikia Doraemon Tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikia Doraemon, là nguồn dữ liệu thông…

Xem danh sách đầy đủ >

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016250 × 65 (28 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
07:25, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:25, ngày 5 tháng 1 năm 2016250 × 65 (38 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015250 × 65 (32 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:39, ngày 29 tháng 9 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:39, ngày 29 tháng 9 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
16:04, ngày 24 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:04, ngày 24 tháng 8 năm 2015250 × 65 (32 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
02:35, ngày 26 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:35, ngày 26 tháng 6 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
14:27, ngày 22 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:27, ngày 22 tháng 6 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:41, ngày 3 tháng 5 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:41, ngày 3 tháng 5 năm 2015250 × 65 (26 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:57, ngày 28 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:57, ngày 28 tháng 4 năm 2015250 × 65 (29 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
13:08, ngày 26 tháng 4 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:08, ngày 26 tháng 4 năm 2015250 × 65 (36 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:35, ngày 28 tháng 2 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:35, ngày 28 tháng 2 năm 2015250 × 65 (25 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Lùi về mặc định do hết thời gian Tết cổ truyền
14:04, ngày 17 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:04, ngày 17 tháng 1 năm 2015250 × 65 (38 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
02:22, ngày 9 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:22, ngày 9 tháng 1 năm 2015250 × 65 (25 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
14:14, ngày 30 tháng 9 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:14, ngày 30 tháng 9 năm 2014250 × 65 (24 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
05:43, ngày 31 tháng 1 năm 2012Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 05:43, ngày 31 tháng 1 năm 2012250 × 65 (22 kB)Lưu Nguyệt Hạ Uyên (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên