FANDOM


Độ phân giải tối đa (tải về)‎ (960 × 600 điểm ảnh, kích thước tập tin: 41 kB, kiểu MIME: image/jpeg)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:33, ngày 5 tháng 7 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:33, ngày 5 tháng 7 năm 2016960 × 600 (41 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:12, ngày 23 tháng 2 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:12, ngày 23 tháng 2 năm 20161.099 × 720 (133 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 09:41, ngày 29 tháng 9 năm 2015
07:23, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:23, ngày 5 tháng 1 năm 2016960 × 720 (107 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 12:34, ngày 25 tháng 8 năm 2015
15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:49, ngày 28 tháng 11 năm 20151.024 × 768 (204 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:41, ngày 29 tháng 9 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:41, ngày 29 tháng 9 năm 20151.099 × 720 (133 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:36, ngày 29 tháng 9 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:36, ngày 29 tháng 9 năm 20151.099 × 720 (133 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 03:56, ngày 2 tháng 6 năm 2015
12:34, ngày 25 tháng 8 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:34, ngày 25 tháng 8 năm 2015960 × 720 (107 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
13:29, ngày 21 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:29, ngày 21 tháng 6 năm 2015900 × 636 (158 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:48, ngày 21 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:48, ngày 21 tháng 6 năm 2015800 × 565 (133 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:43, ngày 21 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:43, ngày 21 tháng 6 năm 2015600 × 424 (200 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:42, ngày 21 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:42, ngày 21 tháng 6 năm 20151.000 × 707 (181 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
03:56, ngày 2 tháng 6 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 03:56, ngày 2 tháng 6 năm 20151.099 × 720 (133 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 02:22, ngày 4 tháng 11 năm 2014
16:02, ngày 28 tháng 2 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 16:02, ngày 28 tháng 2 năm 20151.280 × 800 (266 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 15:50, ngày 28 tháng 2 năm 2015
10:40, ngày 16 tháng 1 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 10:40, ngày 16 tháng 1 năm 2015960 × 720 (107 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
12:33, ngày 30 tháng 11 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:33, ngày 30 tháng 11 năm 2014960 × 600 (75 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:32, ngày 2 tháng 11 năm 2014Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:32, ngày 2 tháng 11 năm 20141.024 × 768 (133 kB)Rémy Lee (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên