FANDOM


Doraemon_-_Tomodachi_(Bạn_Bè).ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 3m 44s, 81kbps))

Giấy phép:

60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Tomodachi

    Tomodachi (tiếng Nhật: 友達, tạm dịch: Bạn bè) là bài hát được lồng trong tập phim dài Tân Nobita…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện02:43, ngày 13 tháng 7 năm 2014
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 02:43, ngày 13 tháng 7 năm 2014
3m 44s (2,16 MB)Trần Trí Quang (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên