FANDOM


Doraemon_-_Te_wo_Tsunagou_(Instrumental).ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 50s, 150kbps))

Giấy phép

60px-Red_copyright.png Sử dụng hợp lý trong bài
  • Tập tin này đã được giữ bản quyền. Cá nhân người đã tải lên tác phẩm này lần đầu tiên sử dụng nó trong một bài viết, và những người tiếp theo đặt nó vào các bài viết, được tin là phù hợp với điều khoản sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Te o Tsunago

    Te o Tsunago hay Te wo Tsunagou (tiếng Nhật: 手をつなごう, tạm dịch: Hãy nắm tay) là bài hát kết thúc bộ…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện13:53, ngày 30 tháng 3 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 13:53, ngày 30 tháng 3 năm 2015
4m 50s (5,2 MB)Trần Trí Quang (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên