FANDOM


Tui tim do.png

Túi tìm đồ là một bảo bối của Doraemon.

Sơ lược

Nhìn giống cái túi bình thường. Vỏ túi được bọc da bình thường.

Công dụng

Nếu như mà bạn bị mất một thứ đồ thì bạn có thể dùng cái ví này để tìm lại thứ đó

Cách sử dụng

Tui lay do bi loi.gif

Túi lấy đồ bị thất bại trong việc làm tìm đồ

Chỉ cần gọi to tên của thứ đó lên là bạn có thể lấy một các rất bình thường

Chú ý khi sử dụng

Không phải là thứ gì cũng có thể lấy được vì nếu thứ đó là thứ không tồn tại hoặc không được phép lấy thì cũng trở nên vô dụng nếu có cố thế nào.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên