FANDOM


Truyện Doraemon là một bộ truyện mang đầy tính giáo dục cao. Hiện NXB Kim Đồng đã cho tái bản, mình hy vọng các mẹ sẽ tìm cho con em mình đọc. Bé Bo nhà mình đã đọc và cháu rất thích. Rất đầy tính giáo dục và giúp các em học được nhiều điều.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên