FANDOM


Siêu đũa là bảo bối của Doremon, dùng để dạy Nobita cánh dùng đũa cho thuần thục. Đũa này có thể tự dài ra và gắp mọi thứ.

Xuất hiện

Ep 437 (loạt phim 2005 tiếng Nhật), ep 55 (bản tại Anh).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên