FANDOM


1.giá trị của mẹ.

chưa có

nội dung: câu chuyện kể về nobita hay bỏ cơm lãng phí thức ăn bị mẹ mắng, xong cậu được doraemon dùng bảo bối khiến cậu không thể ăn được. Cậu phải chịu thua và được doraemon đặt lại máy và cậu ăn no nê.Cuối cùng vì bị mẹ noi nhiều quá nên đã bảo doraemon cho mượn máy tìm hiểu giá trị và cậu khiến mẹ đi xa.

2. chưa có

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên