FANDOM


Norazium.png

Norazium là một nhiên liệu đáng quý của Vương Quốc chó mèo. Nó có thể hoạt động hết hầu các máy móc. Norazium còn làm ra tượng vị thần tối cao giống hệt Nobita.

Xuất hiện

Norazium hầu như chỉ duy nhất xuất hiện ở Nobita ở vương quốc chó mèo

Chức năng lợi ích

Norazium hầu như được hoạt động tất cả máy móc kể cả dụng cụ đã hết pin. Nó có màu lục, dùng một viên, hoạt động liên tục đến khi tiêu hao năng lượng, nó chỉ hoạt động ở khô ráo, nhưng rơi xuống sẽ bị mất tác dùng. Hachi lấy trộm nó để cho hoạt động máy khoan. Và là nguồn năng lượng mạnh nhất ở vương quốc chó mèo, hoạt động không dây.

Lỗi của nhiên liệu

Norazium chỉ hoạt động khi khô ráo tránh nước, nếu Norazium bị nước thấm thì sẽ ngừng phát sáng và mất tác dụng.

Kết luận

Trong các loại Nhiên liệu từ các loại phim dài, có thể nói là nhiên liệu "khá hoàn hảo". Dùng để hoạt động trên các máy móc đều tốt, không sao.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên