FANDOM


Nhat ky du dinh

Nhật ký dự định là một bảo bối của Doraemon

Sơ lược

Nó là một quyển sách dạng nhật ký. Các trình bày rất đơn giản. Gần như được trình bầy theo đường thẳng.

Công dụng

Nếu muốn một điều gì đó trở thành hiện thực thì ghi vào đâu thì nó sẽ thành hiện thực. Cả cả điều vô lý.

Cách sử dụng

Chỉ cần ghi vào trong nhật ký thì điều đó sẽ trở thành hiện thực. 

Xuất hiện

Nó xuất hiện đôi khi:

  • Tập 57 (Loạt phim 2005)
  • Tập 265 (Loạt phim 2005: 

Chú ý khi sử dụng

Chú ý là điều gì ghi vào đây sẽ thành hiện thực dù có khi lầm nhưng mà cố tẩy đi cũng không được. Những mà bạn có thể sửa nó đi hoặc có một cách đơn giản là đốt quyển sách này đi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên