FANDOM


Nhật Bản là một quốc gia trên thế giới. Đây là nơi các bạn của Nobita sống và đó là nơi có đài phát thanh truyền hình TV Asahi của Tokyo.

Maps

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên