FANDOM


Noisinhvathoa.jpg

Nồi sinh vật hóa

Nồi sinh vật hóa là một bảo bối của Doraemon

Sơ lược

Là một bảo bối có hình chiếc nồi cơm, xuất hiện tại Cuộc xâm lăng mới của binh đoàn rôbôt: ~Đôi cánh Thiên thần~ khi nhóm bạn Nobita bỏ chiếc não Zanda Claus để hóa thành con gà và đặt tên là Pippo.

Công dụng khi xài

Làm cho một sinh vật trở nên thân thiện, vui tính và dễ thương hơn.

Cách sử dụng

Bỏ đối tượng cần thiết kèm theo bánh mì chuyển ngữ khi cần. Rồi nhấn nút để máy hoạt động.

Trang bị

Chú ý lỗi của bảo bối và những trường hợp thường gặp khi sử dụng

Nồi này vấn đề là lúc là kẻ thù, thì đối tượng kẻ thù sẽ tấn công nồi sinh vật hóa.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên