FANDOM


Nón động vật.jpg
Animal hat 2.JPG

Nón động vật trong truyện dài tập 24

Sơ lược về bảo bối

Là bảo bối đặc biệt của Doraemon, thường sử dụng khi nhóm bạn Doraemon phiêu lưu đến thế giới không có loài người (chủ yếu là muôn thú đã tiến hóa sinh sống).

Công dụng

Bảo bối này gồm có tất cả các loại nón của tất cả loài động vật (không giới hạn số lượng mỗi loài). Khi một người đội nón của con vật nào thì người đó sẽ có những khả năng riêng biệt của con vật tương ứng (ví dụ: Shizuka nghe rất thính vì đội nón con thỏ). Tùy theo mỗi loại, mỗi cái có thể sẽ yêu cầu gắn thêm chiếc đuôi đi kèm (nếu có) hoặc sẽ tự động mọc đuôi.

Xuất hiện

Lỗi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên