Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Mèo Ú thông minh nhưng cũng rất ngu

562bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Tại vì mèo ú nhà mình hay thả chó, mà chó thì nó cắn càn, mà cắn càn thì cắn qua nhà hàng xóm người ta để gây thù chuốc oán

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên