Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Máy phân loại hàng ngon hàng dở

564bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Dùng để phân biệt hàng ngon, hàng dở, hàng kém chất lượng. Nhờ vậy Nobita lượm được kha khá hàng tốt để đổi lại hàng dở cho người ta

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên