FANDOM


Maykiemtragiacmo

Máy kiểm tra giấc mơ là một bảo bối thường xuyên sử dụng trong các truyện dài Doraemon.

Sơ lược bảo bối

Cái này dùng để kiểm tra mọi giấc mơ hay sự thật. Khi người sử dụng nó phải yêu cầu mơ hay thực trong tương lại thì bảo bối sẽ hoạt động.

Lỗi

Yêu cầu phải chắc chắn hay không. Nếu là giấc mơ, lập tức máy sẽ bẹo mạnh cái má người sử dụng. Nếu là sự thật thì máy sẽ nắm tóc người sử dụng. Máy rất là kì quặc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên