FANDOM


Dự báo tâm trạng thông qua các biểu tượng giá trị thặng dư dự báo thời tiết, nắng là vui, mưa là buồn, sấm sét là giận dữ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên