FANDOM


Keo sữa chữa là một bảo bối của [[Doraemon|Doraemon
Keo sua chua
]]

Sơ lược

Doraemon đã sử dụng nó trong việc sửa chữa. Nó cũng giống như những lại keo được bán ở của hàng. Ở đoạn cuối thì bị quăng lại. Đầu có dụng bánh cưa.

Công dụng

Dùng để sửa chữa một dụng cụ gì đó nói liền với vật gì đó. Ví dụ như bị gẫy cần gạt thì dán nó lại thì cần gạt đó sẽ có thể hoạt động lại một cách bình thường.

Cách sử dụng

Bôi nó ở phần đuôi và gắn phần đuôi đó vào lại phần bị bay ra, nó sẽ gắn lại và tiếp tục sử dụng được mà thậm chí không còn đến thêm một trang bị nào khác.

Xuất hiện

Liệt kê các tập phim hay truyện ngắn thường dùng bảo bối bằng dấu hoa thị rồi ghi những hoạt động với bảo bối đó:

  • Tập 375: Kế hoạch 100 dặm dưới lòng đất: Nó được sử dụng để chữa cần gạt số và bánh quay.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên