FANDOM


Kẹo Urashima là một bảo bối của Dorami.
Keo Urashima 1

Sơ lược

Bên ngoài là cái hộp và được buộc bởi cái dây. Bên trong là nhưng viên kẹo có hình tròn và có màu xanh lam phát sáng.

Công dụng

Nếu như mà muốn được trả ơn thì sử dụng nó. Bạn chỉ cần làm việc tốt và bạn sẽ được trả ơn.

Cách sử dụng

Keo Urashima 2

Kẹo Urashima

Rất đơn giản là chỉ cần ăn chiếc kẹo ở trong hộp là bạn sẽ được trả ơn khi bạn làm được một việc tốt khi giúp người đó.

Xuất hiện

Bảo bối xuất hiện ở:

  • Tập 71 (Loạt phim 2005): Nobita đã sử dụng nó để được nhận sự cảm ơn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên