FANDOM


Kéo cắt bóng

Kéo cắt bóng

Sơ lược về bảo bối

Mang hình dáng một chiếc kéo cắt có, bảo bối này có khả năng cắt đi chiếc bóng của con người.

Công dụng

Keo-cat-bong-1

Lấy chiếc bóng của con người, sau đó, người dùng có thể tùy ý sử dụng nó trong 30 phút. Sau thời gian này phải lập tức thu hồi về, nếu không, chiếc bóng sẽ dần có ý đồ thông minh vô ý thức, dần trở thành người thật.

Xuất hiện

Kéo cắt bóng chỉ xuất hiện đúng một lần trong truyện ngắn Bóng thay người.

Lỗi

Keo-cat-bong-2

Sau 30 phút, nếu không thu hồi cái bóng lại, nó sẽ dần có ý thức và trở thành người thật, còn người thật thì sẽ dần biến thành cái bóng. Trong truyện, do để quá lâu mà không thu hồi, chiếc bóng của Nobita dần có ý thức, đi quậy phá khắp nơi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên