FANDOM


Hiroshi xuất hiện ở tất cả các tập trong Doraemon Bóng Chày. Cậu rất ư là kute, dễ thương, và chăm chỉ. Cậu bị cận do chơi bóng chày. Bóng chày là nguyên nhân làm cậu tốn rất nhìu tiền thay kính.

Ai thương Hiroshi thì quyên góp.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên