FANDOM


Hochieuquysatan

Hộ chiếu quỷ Satan

Hộ chiếu quỷ Satan là một bảo bối rất nguy hiểm mà Doraemon định vứt đi.

Sơ lược

Bảo bối này có vẻ rất là đáng sợ, nó có thể khiến người ta chiều theo ý mình và kể cả ăn cắp, giết nhau mà Doraemon mà định đốt đi thì quá muộn. Nobita đã sử dụng bảo bối này để lấy 1000 yên của mẹ, mua miễn phí truyện tranh hay là phá đồ người khác. Chỉ cần đưa thứ này trước mắt đối tượng sẽ phải tuân lệnh bất kì điều gì của người sử dụng.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên