FANDOM


Nobita được thầy giáo thông não về câu chuyện tại sao mắt lại ở đằng trước, nhưng dường như không ai hiểu, nên Doraemon lấy bảo bối giúp cậu.

Doraemon VietSub Tập 45 2 Câu chuyện cảm động - YouTube.png
Doraemon VietSub Tập 45 2 Câu chuyện cảm động222 - YouTube.png
Doraemon VietSub Tập 45 2 Câu chuyện cảm động333 - YouTube.png
Doraemon VietSub Tập 45 2 Câu chuyện cảm động44444 - YouTube.png

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên