FANDOM


Doraemon Gadget Rush là một game của dòng game Doraemon. Game được phát hành ngày 12 tháng 2 năm 2015, được phát triển, phấn phối bởi Animoca. Trò chơi thuộc thể loại xếp hình.

Nội dung

Cách chơi

Tính năng

Địa điểm

Nâng cấp

Nhân vật

Bảo bối

Trailer

Doraemon Gadget Rush00:32

Doraemon Gadget Rush

Tiền tệ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên