FANDOM


Danh sách bảo bối vô dụng, không có giá trị trong Doraemon

  • Ngôi sao ước vọng: Một bảo bối có thể ước gì được nấy, nhưng nó toàn hiểu sai nghĩa của các ước vọng.
  • Găng tay đấm người: Găng tay sẽ gây sự với rất cả mọi người, gây sự với cả người đeo nó

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên