FANDOM


ConquayTaoGio.png

Con quay tạo gió của bộ tộc Gió

Con quay tạo gió là một đồ vật quen thuộc của cư dân ở vương quốc Gió gồm bộ tộc Gió và bộ tộc bão tố. Do được sử dụng phổ biến nên nó được áp dụng vào đời sống của cư dân tại đây.

Sơ lược

Ứng dụng

Xuất hiện

Con quay tạo gió cùng với ván lướt gió chỉ xuất hiện trong tập phim Nobita và những pháp sư Gió bí ẩn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên