Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Con ma giúp việc

564bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

là bộ công cụ tạo hình những con ma rất hiền lành trong bộ dạng kì quái. Trong một lần phát hiện trò chơi xấu của Chaien và Xêkô, Doraemon đã cho Nôbita mượn những con ma này để trả đũa. nếu không trả đũa được là do bạn ngu

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên