FANDOM


Thư viện ảnh
Chipo/Thư viện ảnh
150px-Shizuka_love.png Đây là nơi miễn phí để đăng những hình ảnh đẹp về Chipo. Hãy nhớ không được đăng những tranh vẽ.

Nguyên bản (1982)

Phim làm lại 2014

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên