FANDOM


Empty.png Thế nào? Cái gì đây? Ai đã? Tại sao vậy?!?

Bài viết hay đề mục của nó hoàn toàn... .."TRỐNG RỖNG"..! Xin hãy trợ giúp nếu bạn có thể điền thông tin vào.

Chiến thuật cầu hôn
Thông tin truyện ngắn
Tên cũ: Ai cầu hôn trước?
Quyển số: 1
Số thứ tự: 12
Vị trí tập phim
Kế trước
Điểm 100 duy nhất trong đời
Tiếp theo
Ai với ai? Làm gì? Ở đâu?

lời thoại

tên người trích thoại

Chiến thuật cầu hôn là một câu chuyện ngắn trong số truyện ngắn khác nhau, câu chuyện ngắn về chú mèo máy Doraemon chỉ tính riêng 45 tập được phát hành

Tóm tắt cốt truyện

Nhân vật xuất hiện

Bảo bối sử dụng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên