Fandom

Doraemon Wiki Tiếng Việt

Chữ Y thuyết phục

562bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share

Chữ Y thuyết phục là một bảo bối của Doraemon.

Chữ Y thuyết phục.jpg

Sơ lược về bảo bối

Chữ Y thuyết phục mang hình dáng chữ y màu trắng , nhưng nó lại có công dụng đặc biệt.

Công dụng

Người sử dụng đưa chữ y này cho ai cầm, người cầm nó sẽ hoàn toàn bị "thuyết phục" bởi người đưa, và sẽ làm theo những gì người đưa nói.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên