FANDOM


Nhân vật
'
Thông tin nhân vật
Gia đình, bạn bè
Tài năng, tính cách
Thông tin hậu trường

Cecil (Tiếng Nhật:Seshiru), Tên Hán Việt (nếu có)), là một nhân vật trong Đội Quân Doraemon Đặc Biệt

Thông tin, tiểu sử

Tính cách

Ngoại hình, dáng vẻ

Các mối quan hệ

==Thông tin cơ sở==

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên