FANDOM

Sophia Aqua 1001

biệt danh Sophia Aqua

 • Tôi sống tại Việt Nam Hà Nội
 • Tôi sinh ngày tháng 10 1
 • Nghề nghiệp của tôi là Học Sinh
 • Tôi là nữ
 • Sophia Aqua 1001

  Máy bắt bão giống như một cái ô khổng lồ ,có màu hồng ,có dây nối với nhà kho chứa bão .Còn nhà kho chứa bão là một chiếc hộp khá nhỏ ,màu xanh ,có van giống như van nước (ảnh dưới )

  Cách hoạt động của máy bắt bão và nhà kho chữa bão :

  B1 : Máy bắt bão hút năng lượng của các cơn gió và bão khi bão đổ bộ vào Nhật Bản .

  B 2 :Sau đó trự dữ năng lượng gió trong nhà kho để dùng dần

   ,nó tạo ra gió bão và có rất nhiều công dụng .


  Như trong tập Cuộc Chiến Bão Tố :


  ,Nobita và Doraemon đã dùng năng lượng gió để thổi lá sân sau khi cơn bão qua  Hoặc dùng để chữa máy giặt cho mẹ và sấy tóc cho cha mặc dù phá hỏng tóc ông 
  Nobita còn tạo ra một bộ giáp bão gió để đối phó với nhóm Suneo và Jaian 


  Nếu như sử dụng quá nhiều sẽ rất nguy hiểm ,.Ví dụ như trong tập n…

  Chi tiết >