FANDOM

Shieru-chan

biệt danh Cừu-sama

  • Tôi sống tại Vùng đất của những anh hùng
  • Tôi sinh ngày tháng 9 16
  • Nghề nghiệp của tôi là Leader của nhóm dịch All For Manga, Thủ Lĩnh
  • Tôi là Nam