FANDOM

Ngô Minh Quang

biệt danh Ngô Minh Quang

  • Tôi sống tại 152 Ấp Cánh, Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 9 7
  • Nghề nghiệp của tôi là Học sinh cấp III (Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa)
  • Tôi là Nam (Male)