FANDOM

Ngô Minh Quang

biệt danh Ngô Minh Quang

  • Tôi sống tại 152 Ấp Cánh, Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày 7 tháng 9
  • Công việc của tôi là Học sinh cấp III (Trường Trung học Phổ thông Hậu Nghĩa)
  • Tôi là Nam (Male)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên