FANDOM

Lord Bá Đạo

  • Tôi sống tại USA
  • Tôi sinh ngày tháng 6 21
  • Nghề nghiệp của tôi là College
  • Tôi là Male