FANDOM

Lưu Nguyệt Hạ Uyên

biệt danh Hạ Uyên

 • Tôi sống tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tôi sinh ngày tháng 9 13
 • Nghề nghiệp của tôi là học sinh trung học phổ thông, khoa học xã hội và nhân văn
 • Tôi là một người yêu thích văn học, thi ca, truyện thần tiên và anime. Rất vui được quen biết các bạn.
 • Lưu Nguyệt Hạ Uyên

  Đã có nhiều sự bức xúc trong cộng đồng, không chỉ mới đây mà đã suốt vài tháng. Tôi là sáng lập viên, nhưng không còn quyền hành quản trị, nhưng tôi vẫn có vai trò và tiếng nói của riêng mình, với tư cách là thành viên bình thường và người đọc bình thường.

  Mỗi khi vào hoạt động wiki, đi đến vài page luôn thấy sự xuất hiện của Gà Con Tập Chơi, kèm theo đó là những lời lẽ kích động, phản cảm, thậm chí thô tục và vô văn hóa.

  Thứ nhất, tôi đã thấy hiện trạng cãi vả giữa Gà Con Tập Chơi và Trần Lê Phương (Kuntaku) và Trần Trí Quang, chuyện này tôi thấy không có gì để nói vì nó quá rõ ràng rồi.

  Thứ hai, tôi đã thấy những hành động của Gà Con Tập Chơi đối với những thành viên vô danh chưa đăng nhập. Dù họ chưa đăng nhập, hoặc có thể họ phá hoại đi c…

  Chi tiết >