FANDOM


Xin chào các bạn Doraemon, tạo lập bản mẫu đôi khi cũng cần để sáng tạo cho trang thêm phong phú hơn và dài hơn nhưng nếu bạn chép từ wiki khác sang wiki bạn thì sao? Thì dĩ nhiên sẽ thành liên kết đỏ chưa được tạo.

Để lập riêng bản mẫu cho mình, các bạn hãy tham khảo một số bản mẫu Wiki khác để quay về wiki mình thêm, nhớ rằng khi sao chép, các bạn hãy sửa đổi từ ngữ bên wiki khác thành wiki này.

Chặn và chống

Cú pháp chặn thể loại chèn vào bản mẫu bằng cách sử dụng <includeonly></includeonly> để dán ví dụ như:

<includeonly>[[Thể loại:A đến Z|{{PAGENAME}}]]</includeonly> thế là thể loại vừa nhập ấy sẽ không được dán vào. Nhưng khi dán bản mẫu vào trang thì sẽ xuất hiện thể loại đó.

Cú pháp chặn thể loại chèn vào trang bằng cách sử dụng <noinclude></noinclude> để dán ví dụ như:

Để chống thể loại bản mẫu dán vào trang, sử dụng <noinclude>[[Thể loại:Bản mẫu|{{PAGENAME}}]]</noinclude> để ngăn thể loại bản mẫu dán vào trang, tuy nhiên thể loại đó sẽ bị dán vào bản mẫu.

Cú pháp đơn giản khác

Ngoài ra một số cú pháp ví dụ như {{{1}}}, {{{2}}}, {{{3}}} cần cho bản mẫu. Ví dụ bản mẫu có code như sau và tên bản mẫu là "Giới thiệu":

Tôi là {{{1}}}, học sinh lớp {{{2}}}, có {{{3}}} bạn trong lớp của tôi. cho ra trong bản mẫu:

Tôi là {{{1}}}, học sinh lớp {{{2}}}, có {{{3}}} bạn trong lớp của tôi.

Dán cú pháp {{Giới thiệu|Gà Quê|9|36}} vào trang thành viên thì sẽ cho ra:

Tôi là Gà Quê, học sinh lớp 9, có 36 bạn trong lớp của tôi.

Nâng cao

Sử dụng một số cú pháp ví dụ như {{{1|vô danh}}} {{{2|trống}}} {{{3|0}}} cần cho bản mẫu. Ví dụ bản mẫu có code như sau và tên bản mẫu là "Giới thiệu" thay vào đó là:

Tôi là {{{1|vô danh}}}, học sinh lớp {{{2|trống}}}, có {{{3|0}}} bạn trong lớp của tôi.

Sau đó cứ để trống không, đơn giản, gọn gàng, khỏi ghi {{Giới thiệu|Gà Quê|9|36}} như {{Giới thiệu}} vào trang thành viên sẽ cho ra:

Tôi là vô danh, học sinh lớp trống, có 0 bạn trong lớp của tôi.

Lưu ý

  • Bản mẫu Giới Thiệu chỉ là bản mẫu bài tập, không phải là bản mẫu thông thường đã được tạo.

Kết thúc

Chúc các mem thành công!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên